wtorek, 9 lutego 2010

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od 1993 Kościół katolicki na całym świecie obchodzi 11 lutego - w święto Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Jest to oryginalna inicjatywa Jana Pawła II, a zarazem konkretna jego odpowiedź na zgłaszane od wielu lat z różnych stron świata prośby i postulaty, aby przynajmniej jeden dzień w roku poświęcić w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie mogą w pełni korzystać z uroków życia oraz oczekują naszej pomocy i wsparcia.

Maryjny wymiar DniaObie daty - listu i samego Dnia - upamiętniają dwa ważne wydarzenia w Kościele katolickim: 13 maja przypada wspomnienie 1. objawienia maryjnego w portugalskiej Fátimie (1917), a 11 lutego Kościół przypomina pierwsze ukazanie się Maryi św. Bernardecie Soubirous w Lourdes (1858). Tak więc w obu wypadkach duchowym natchnieniem chorych i ich opiekunów w tym dniu jest Matka Najświętsza i główne obchody odbywają się wyznaczonych przez Papieża najbardziej znanych i zasłużonych sanktuariach maryjnych w różnych częściach świata.Cele DniaJan Paweł II, ogłaszając Dzień, podkreślił w liście do kard. Angeliniego, że celem tej inicjatywy jest pobudzenie wrażliwości wiernych i całego Kościoła "i w konsekwencji wielu instytucji katolickich, działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej, na konieczność zapewnienia jak najlepszej opieki chorym; pomagania chorym w dostrzeżeniu wartości cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenia w duszpasterstwo służby zdrowia diecezji, wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych; popierania coraz bardziej owocnej służby wolontariatu; przypominania o potrzebie duchowej i moralnej formacji pracowników służby zdrowia; ukazywania znaczenia opieki duchowej nad chorymi ze strony kapłanów diecezjalnych i zakonnych, jak również tych wszystkich, którzy żyją i pracują obok cierpiących".


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------